NICOLAS LEUS

BIO / SELECTED WORKS / CATALOGUE


Natasja Mabesoone (BE, 1988) beschouwt een stuk papier als een bordspel of scene waarin verschillende beeldende elementen tegenover elkaar geplaatst worden. Elementen ontleend uit litteratuur, dagelijkse gebeurtenissen, frivole persoonlijkheden, of de naam van een potlood. In de met sluimerende betekenissen en efemere betekenissen gelaagde tekeningen en etsen met een zachte achtergrond wordt een scenografisch en dichterlijk spel gespeeld. Het proces van etsen wordt geconfronteerd met de snelle, harde bewegingen van de krabbels onder of boven het vernis. Elk werk belichaamt een bundel van geschriften die geplakt, afgebakend en gegomd worden tot overblijfselen van het oogpunt worden.

Natasja Mabesoon (BE,1988), a piece of paper serves as a board game or scene in which pictorial elements are placed toward each other. Elements taken from literature, day-to-day occurences, frivolous characters, or the name of a pencil. In the drawings and soft ground etchings, layered with dormant references and ephemeral images, a scenographic and poetic game is played. The process of etching is facing the quick movement of the scribbles lying underneath or above the varnish. Each work incorporates a cluster of inscriptions which are pasted, traced or gummed, until they become remnants of a viewpoint.